Möglet har ingen chans med Grönfri och Grönfri Proffs!

Idag vet vi att mögel kan skada både människor och hus. Möglet har ingen chans mot medel som Grönfri eller Grönfri Proffs och dess verkan.

bensaltensid

Resultatet går inte att ifrågasätta. Rätt använt blir resultatet så bra som det kan bli.

Du kan välja Grönfri eller något annat märke. Det är egentligen inte varumärket som spelar roll. Påväxt-Stopp brukar oftast kunna hålla ett lägre pris. Köp online.

Grönfri fungerar bra både inomhus och utomhus

Rengör både tak och fasad. Med Grönfritt kan du till och med se till att dina trädgårdsplattor är fina för det här är ett medel som klarar hussvamp och påväxt på ett galant sätt.

Använd en högtryckstvätt för att nå upp på taket. Det är ämnet Bensaltensid som gör att du får så fin takrengöring och mossbekämpning och att du kan ge dig på svartmögel med goda resultat.

Se till att du blandar på rätt sätt för att det ska fungera

Du måste ju blanda rätt. Grönfri eller Grönfri Proffs är det som gäller.

För effektiv mossbekämpning med Grönfri ska du späda medlet fem gånger. Med en liter Grönfri får du alltså 5 liter brukslösning som du sedan använder för att få bort lavar, mögel och alger. Andra medel som Grönfri Proffs har andra rekommendationer.

Funkar gör det tack vare Bensaltensid. Du kan köpa den som 50 % också. Späd ut så att du får rätt styrka. Det är smart.

Andra medel är späda till 25 %. Späd det med lika delar vatten.

Samtidigt skonas miljön genom minskade transporter och plastemballage.

Regelbunden rengöring ger bättre resultat

Mossan försvinner inte av sig själv, du måste använda Grönfri för att få jobbet gjort. Det verkar på organismer också.

Ligg steget före och behandla ofta. Det lönar sig att rengöra. tak rengöring Det höjer värdet på din bostad.

Om du inte gör rent regelbundet finns risken för att påväxt får ett sådant fäste att du blir tvungen att byta ut material. Om det vill sig illa så kan det bli riktigt dyrt.

Kanske kan du åtgärda det själv

Det behöver inte vara så dyrt. Då slipper du renovera. Med Grönfri är du säker.